Siirry sisältöön

Palvelut

Jätteen vastaanotto

Kaikki kuormat tarkastetaan silmämääräisesti, jotta voimme varmistaa materiaalien turvallisen käsittelyn ja lopputuotteidemme laadun. Kuormat eivät saa sisältää esimerkiksi asbestia tai vaarallisia jätteitä. Kuormien tarkastuksen yhteydessä käydään läpi myös kuorman vastaavuus pakolliseen siirtoasiakirjaan. Kuormat puretaan henkilöstömme osoittamiin paikkoihin. Kierrätyslaitoksemme sijaitsee Eurassa Teollisuustie 19.

Vastaanotettavia materiaaleja

 • rakennusjäte
 • purkujäte
 • saneerausjäte
 • betoni- ja tiilijäte
 • puujäte
 • kaupan ja teollisuuden jäte
 • muovijäte
 • jne.

Jätteen käsittely

Kuormien tarkastuksen yhteydessä otamme talteen kierrätettäviä materiaaleja. Jäljelle jäävä materiaali murskataan mekaanisesti ja sen jälkeen se seulotaan. Käsittelyssä erotetaan mm. metalli, muovi, polttokelpoinen jäte, kivet, muu maa-aines.

Raaka-aineen uusi alku

Kaikki materiaalit toimitetaan eteenpäin hyödynnettäväksi maa- ja ympäristörakentamisessa sekä teollisuudessa joko suoraan materiaalina, raaka-aineena tai energiahyötykäytössä.

Hyötykäytettäviä materiaalit/raaka-aineet:

 • Erilaiset muovit
 • Pahvi ja kartonki
 • Pakkausmateriaalit
 • Puupohjaiset rakennuslevyt
 • Kuormalavat
 • Tiilet, betoni, keramiikka
 • Metalli
 • jne.

Energiahyötykäyttö

 • Erilaiset kierrätyspolttoaineet