Siirry sisältöön

Palvelut

Jätteen vastaanotto - Eura ja Nokia

Vastaanotamme ja kierrätämme jätettä Euran ja Nokian jätteenkäsittelylaitoksissa.

 • Euran kierrätyslaitos: Teollisuustie 19
 • Nokian kierrätyslaitos: Juhansuonkatu 10 b

Vastaanotettavat materiaalit

 • Rakennusjäte
 • Purkujäte
 • Saneerausjäte
 • Betoni- ja tiilijäte
 • Puujäte
 • Kaupan ja teollisuuden jäte
 • Muovijäte
 • Muu jäte

Jätekuorman tuominen

Kaikki meille saapuvat jätekuormat tarkastetaan silmämääräisesti, jotta voimme varmistaa kierrätettävien materiaalien turvallisen käsittelyn ja lopputuotteidemme laadun. Jätekuormat eivät saa sisältää esimerkiksi asbestia tai vaarallisia jätteitä. Jätepisteessä kuorma puretaan henkilöstömme osoittamiin paikkoihin.

Jätekuormien tarkastuksen yhteydessä varmistetaan myös, että kuorma vastaa siirtoasiakirjaa. Siirtoasiakirja on pakollinen asiakirja, johon kirjataan tiedot siitä, mitä jätettä kuljetetaan, mistä ja minne.

Jätteen käsittely – Eura ja Nokia

Kuormien tarkastuksen yhteydessä otamme talteen kierrätettäviä materiaaleja. Jäljelle jäävä materiaali murskataan mekaanisesti ja sen jälkeen se seulotaan. Käsittelyssä erotetaan muun muassa metalli, muovi, polttokelpoinen jäte, kivet ja muu maa-aines.

Jätteen kierrätys uudeksi raaka-aineeksi

Kaikki materiaalit toimitetaan eteenpäin hyödynnettäväksi maa- ja ympäristörakentamisessa sekä teollisuudessa joko suoraan materiaalina, raaka-aineena tai energiahyötykäytössä.

Hyötykäytettäviä materiaaleja ja raaka-aineita ovat esimerkiksi:

 • Erilaiset muovit
 • Pahvi ja kartonki
 • Pakkausmateriaalit
 • Puupohjaiset rakennuslevyt
 • Kuormalavat
 • Tiilet, betoni, keramiikka
 • Metalli

Energiahyötykäyttö

Jätteestä voidaan valmistaa erilaisia kierrätyspolttoaineita esimerkiksi teollisuuteen ja lämmöntuotantolaitoksiin.

Täytä jätteen tietolomake